Voor het perfecte klimaat in uw kas

Voor tuinders is het van belang om een nauwkeurig inzicht te krijgen in het klimaat in hun kassen. Door de homogeniteit in uw kassen te meten, is het vervolgens mogelijk om het klimaat te verbeteren. Het AgriSensys®  systeem helpt u daarbij.

fotos_foto_34

AgriSensys in uw kas

Om de opbrengst van de kas te maximaliseren is een homogeen klimaat in de kas belangrijk. Daarnaast draagt een homogeen klimaat direct bij aan een minimaal energieverbruik in de kas. Kortom, met een homogeen klimaat gaan de opbrengsten omhoog en de energiekosten omlaag.

Homogeen klimaat
De meeste meetsystemen in de kas hebben één meetpunt per hectare. Voor een inzicht in hoe homogeen het klimaat is, is dit onvoldoende. De studies van de Universiteit van Wageningen bewijzen dat. Deze studies tonen aan dat per hectare temperatuur variaties kunnen optreden tot zes graden Celsius. Bij de luchtvochtigheid kunnen variaties oplopen tot maar liefst 20 procent. Voor het lokaliseren van alle “koude en warme” plekken op een hectare zijn minimaal 10 meetpunten per hectare nodig. Om de onzekerheid omtrent de maximale en minimale temperatuur op een hectare tot 1°C te reduceren zijn 25 sensoren nodig. Ook is het noodzakelijk dat er tien maal per uur gemeten wordt. Dit betekent dat er meer meetpunten, meer informatie nodig is, voor een goed inzicht in uw kas.

Effectieve maatregelen
Meten is weten. Met AgriSensys heeft u direct een actueel inzicht in de variaties in temperatuur en luchtvochtigheid. Met deze informatie kunt u effectieve maatregelen nemen. Voor een deel van deze maatregelen zal wellicht een investering nodig zijn. Een ander groot deel zal betrekking hebben op zaken zoals de regeling van ramen, verwarming en ventilatie.

Besparing
Zodra u zekerheid heeft over de temperatuurverdeling in uw kas kan het setpoint van de kasverwarming daarop ingesteld worden. Dit kan leiden tot energiebesparing. Figuur 3 laat zien hoeveel het setpoint lager afgesteld kan worden in de nachtperiode voor een tomatenkas. Het zijn gemiddelde waarden in periodes van 2 uur voor 2 weken in de herfst.

De kracht van AgriSensys
De kracht van AgriSensys is dat op een eenvoudige manier, zonder grote investeringen, het klimaat in uw kas gemonitord wordt. AgriSensys stelt u in staat om het klimaat in uw kas beter te beheersen en maatregelen te nemen om het zo homogeen mogelijk te maken.

Ook kunt u energie besparen omdat u zekerheid heeft over de temperatuur en luchtvochtigheid in de kas zodat de stookinstallatie lager kan worden afgesteld. AgriSensys wordt uitgevoerd met gecombineerde temperatuur- en vochtsensoren uit het WiSensys platform. Wanneer U nog andere grootheden in uw kas wilt meten dan kunnen bij gebruik van dezelfde gebruikersinterface verschillende sensoren toegevoegd worden (energieverbruik, CO2 niveau, drukken, luchtsnelheid en bodemvocht).