fotos_foto_34

Wandelende meetbox zet eerste stappen

Onderzoek in semi-gesloten kassen heeft laten zien dat gedurende de nacht de plaatselijke verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid kunnen oplopen tot 8 graden en 30%. Met één klimaatbox per afdeling kan een eventuele natslag in alle plekken van de kas niet herkend worden. Om ziekten te voorkomen, moet dan een ruimere marge ingesteld worden op de klimaatcomputer, en het eventuele extra energieverbruik voor lief worden genomen. 
Binnen het Gezonde Kas project loopt een onderzoek om te kijken of het klimaat te sturen is op basis van meer meetpunten. Het doel is om natslag te voorkomen door te gaan sturen op de plek met het laagste vochtdeficit, en energie te besparen op momenten dat dat kan door scherper te regelen (een kleinere marge). Omdat het klimaat plaatselijk kan variëren behoeft dat dus niet altijd dezelfde plek te zijn. Op die manier ontstaat een regeling waarbij de meetbox als het ware kan wandelen, die meteen kan ingrijpen als ergens het vochtdeficit onder de drempelwaarde komt.

Een homogener klimaat
In Straelen (D) hebben onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw in het voorjaar van 2014 voor het eerst het klimaat geregeld op basis van meerdere draadloze sensoren voor temperatuur en luchtvochtigheid. De werking van de nieuwe regelaar (met 8 sensoren), is vergeleken met die van de enkelvoudige klimaatbox in een tomatenkas van 250 m2. In twee perioden van een maand werden ruimere RV-marges van 3% en 5% uitgeprobeerd. In beide situaties gaf de wandelende meetbox een homogener klimaat en werd er minder energie gebruikt, soms wel tot 10%. Deze resultaten zijn bemoedigend. Veder onderzoek in andere seizoenen en bij andere gewassen moet nog uitgevoerd worden om te kijken of deze resultaten onder alle omstandigheden echt haalbaar zijn. De wandelende meetbox zal gepresenteerd worden op de Demonstratiedagen Gezonde Kas 2014 in oktober.

Meer informatie