Voor het perfecte klimaat in uw kas

Voor tuinders is het van belang om een nauwkeurig inzicht te krijgen in het klimaat in hun kassen. Door de homogeniteit in uw kassen te meten, is het vervolgens mogelijk om het klimaat te verbeteren. Het AgriSensys®  systeem helpt u daarbij.

fotos_foto_34

AgriSensys

AgriSensys is een geavanceerd systeem waarmee het mogelijk is om het klimaat in kassen te monitoren. Voor ondernemers in de glastuinbouw is het belangrijk dat temperatuurverschillen op verschillende plaatsen in de kas zo klein mogelijk zijn  Een homogeen klimaat is belangrijk voor een maximale opbrengst. Daarnaast draagt een homogeen klimaat direct bij aan een minimaal energieverbruik in de kas en een verminderde ziektedruk. Met een homogeen klimaat gaan de opbrengsten dus omhoog en de energiekosten omlaag. En dat is natuurlijk interessant.

Voor tuinders is het dus van belang om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de homogeniteit van het klimaat in hun kassen. Door de homogeniteit te meten, is het vervolgens mogelijk om het klimaat te verbeteren.

Definitie van Homogeniteit
Inzicht in de homogeniteit krijgt men door op meerdere plaatsen in de kas temperatuur en relatieve vochtigheid te meten. Homogeniteit is in AgriSensys is gedefinieerd en wordt als volgt bepaald:

  • Bepaal het gemiddelde van alle gemeten temperaturen Tgem
  • Bepaal het aantal meetwaarden dat valt in de bandbreedte Tgem +/- ΔT
  • Homogeniteit = aantal meetwaarden in de band / totaal aantal meetwaarden

Voordelen van AgriSensys:

  • Inzicht in de homogeniteit in de kas
  • Overzicht van warme en koude plekken
  • Inzicht in het vochtdeficiet in de kas
  • Overzicht van locaties met een laag vochtdeficiet
  • Inzicht in de potentiele energiebesparing