Voor het perfecte klimaat in uw kas

Voor tuinders is het van belang om een nauwkeurig inzicht te krijgen in het klimaat in hun kassen. Door de homogeniteit in uw kassen te meten, is het vervolgens mogelijk om het klimaat te verbeteren. Het AgriSensys®  systeem helpt u daarbij.

fotos_foto_34

De eerste maanden

Praktijkervaring leert dat telers de eerste maanden met AgriSensys de klimaatongelijkheid opheffen. Dankzij het draadloze sensor netwerk krijgt de teler een compleet ander beeld van de temperatuur en vochtprofielen in zijn kas. Dit is ook logisch omdat gemiddeld genomen per hectare 1 of 2 klimaatboxen zijn geïnstalleerd terwijl het klimaat met AgriSensys op minimaal 10 locaties per hectare wordt gemeten.

De kennis die in de eerste periode wordt opgedaan geeft inzicht in structurele problemen in de kas en geeft inzicht in oorzaak-gevolg van rekenregels van de klimaatcomputer.

Door fine tunen van de rekenregels en aanpassingen in zijn kas is de teler in staat om zonder extra investeringen klimaatongelijkheid grotendeels op te heffen.

Ons draadloze sensornetwerk sluit daarbij aan op de basisregels van Het Nieuwe Telen. Met AgriSensys is het goed mogelijk om aan de eerste 5 speerpunten van HNT te voldoen.

De focus zal de eerste maanden liggen op het wegnemen van klimaatongelijkheid en het vergroten van de kennis van aansturen van de techniek in de kas.

Klimaatgelijkheid

  • Het afdichten van kieren in de gevel, luchtramen, schermen, muizegaten etc
  • Op de juiste manier afstellen van luchtramen en kritisch afstellen van de regeling van deze ramen
  • Keuze voor de juiste en voldoende isolatie voor de warmte leidingen en controle op meelopen van de leidingen
  • Compleet maken van compartimentering of het aanbrengen van compartimenten
  • Bepalen van een plaats voor de meetbox die representatief is voor voor het kasklimaat